Nationale Tuinvogeltelling

Online strategie

De vogelbescherming organiseert elk jaar de Nationale Tuinvogeltelling. Uit cijfers blijkt dat de deelname groep verouderd. Er is dus verjonging nodig. Om een jongere
doelgroep te bereiken heb ik doelgroep uitgekozen en een
online strategie gemaakt.


 

 

Tijdens mijn Post-HBO Online communicatie en Social PR heb ik een online communicatie plan geschreven voor de Nationale Tuinvogeltelling van de Vogelbescherming. Aan de hand van de cijfers die mij zijn toegestuurd ben ik tot het inzicht gekomen dat de bestaande doelgroep elk jaar een jaar verjaard en dus verouderd. Ik heb het paper 50 tinten groen van Motivaction gebruikt om de doelgroep waar ik me op wil focussen verder uit te kristalliseren.

tuinvogeltelling-doelgroep-focus-marloes-van-unentuinvogeltelling-persona-marloes-van-unen

 

Om me goed in te kunnen leven in mijn doelgroep heb ik aan de hand van de drie bestaande persona’s het persona Monique ontwikkeld. Ik ben op een vrouw uitgekomen omdat het het percentage vrouwen dat mee doet aan de Tuinvogeltelling groter is dan mannen.

tuinvogeltelling-online-gedrag-marloes-van-unen

 

Nu we weten wie onze doelgroep zijn moet we weten waar deze zich online begeeft. Zo kunnen we de middelen mix hierop af gaan stemmen.

tuinvogeltelling-strategie-propositie-marloes-van-unen

 

Door het formuleren van een heldere probleem en doelstelling kan er een duidelijke strategie worden beschreven. Natuurlijk heb ik ook een SWOT analyse gemaakt en staan in de bijlage van dit plan uitgebreid mijn overige bevindingen. Ook heb ik de middelenmix uitgwewerkt, een begroting en een planning gemaakt. Uiteindelijk heb ik dit plan gepresenteerd aan de vogelbescherming, en dit is positief ontvangen!=.

 

Online strategie Tuinvogeltelling

  • Categories →
  • eigen werk
 
 
Back to top